"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com
 

 Fotka: Boha všemohúceho najväčšej slávy nasledovník láskavosti dom zo staroby na spadnutie vyrovnal, od základov vystaval Juraj Draškovič biskup pätnástich cirkví, bratislavský prepošt 1632, v dobrom stave zachovajte

Boha všemohúceho najväčšej slávy nasledovník láskavosti dom zo staroby na spadnutie vyrovnal, od základov vystaval Juraj Draškovič biskup pätnástich cirkví, bratislavský prepošt 1632, v dobrom stave zachovajte

Seminár sv. Emerika (Imricha) vodcu 1641

Peter Pázmaň S.R.E. kardinál, arcibiskup ostrihomský, toto kolégium Spoločnosti Ježišovej

Kráľovná nebies (mariánska antifóna) - Ráno - Roste, roste nebesá zhora (adventný hymnus


 

 
  NOVINKY
JARNÉ Kapitulské dvory  sa budú konať v sobotu 12.mája 2018.

 

VITAJTE NA STRÁNKE 
občianskeho združenia, ktoré Vás na tomto mieste bude pravidelne informovať o všetkých aktivitách smerujúcich ku oživeniu romantickej Kapitulskej ulice - jednej z najstarších uličiek Starého mesta Bratislavy. 
Po dlhých rokoch nezáujmu mesta o jednu z najkrajších ulíc Bratislavy postupne dochádza ku jej úpadku. Vlastníci a nájomcovia nehnuteľností nachádzajúcich sa na tejto ulici sa rozhodli založiť Občianske združenie "Oživenie Kapitulskej ulice", ktoré si vytýčilo cieľ prinavrátiť tejto ulici postavenie  ktoré jej  v histórii  Starého mesta vždy patrilo. 
 
Poslanie Občianskeho združenia :
  ...udržať „ genius loci “ a jedinečnosť  Kapitulskej ulice ako miesta  vzdelania, kultúry a oddychu ....                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        
NAŚI  PODPOROVATELIA  -   PROSBA O FINANČNÝ DAR - POMOC 
Všetci obyvatelia Bratislavy, podnikatelia a organizácie ktorí sa zaujímajú o historické hodnoty mesta a ktorým nie je ľahostajný osud romantickej Kapitulskej ulice -  jednej z najstarších a najkrajších uličiek Starého mesta - môžu sa stať sympatizantami, dobrovoľníkmi, podporovateľmi a partnermi občianskeho združenia " Oživenie Kapitulskej ulice ". O všetkých aktivitách  informujeme na tejto webovej stránke a na stránke facebook https://www.facebook.com/pages/Oživenie-Kapitulskej-ulice/125685880935146 a tiež https://www.facebook.com/kapitulska .
.
       Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o finančný dar, príspevok na činnosť nášho občianskeho združenia v roku 2015 spojenú s Kapitulskou ulicou a jej oživením .  Ak by ste mali možnosť a ochotu nás podporiť - kontaktujte nás. Ďakujeme vopred za Vašu podporu !
 
 

Novinky

Milí priaznivci, priatelia Kapitulskej ulice a Bratislavčania ! Dňa 12.mája 2018 Vás pozývame na...
Milí priatelia Kapitulskej ulice, po úspešných podujatiach otvorenia „Kapitulských dvorov“...
  Občianske združenie „OŽIVENIE KAPITULSKEJ ULICE" sa už tretí rok venuje podpore obnovy a...
Napriek nepriaznivému počasiu považujeme JKD konané v sobotu 26.9.2015 za úspešné.Baxova veža...
     Jedným z našich cieľov v oblasti historického centra Bratislavy...

Ćlánky o projekte

17.01.2014 09:15
   https://m.banoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/bratislava-kedysi/stare-prespurack
Prosíme návštevníkov tejto stránky o aktívnu spoluprácu. Pokiaľ máte staré fotografie, výstrižky...

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.