"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com
 

 

Aktivity
 

Kapitulské dvory

V uličnom priestore Kapitulskej ulice, v priestore Hradieb a na Židovskej ulice a tiež v cirkevných aj súkromných sprístupnených dvoroch naše OZ - Oživenie Kapitulskej ulice organizuje 2x ročne / jar, jeseň / „Jarné a Jesenné Kapitulské dvory“, na ktorých je možné predávať , starožitné predmety, knihy a podobne.

 

V súvislosti s celomestskou akciou Noc múzeí býva sprístupnená časť dvorov objektov situovaných na Kapitulskej, Farskej a Prepoštskej  ulici. Občianské združenie vstúpuje do jednania s jednotlivými vlastníkmi nehnuteľností, aby počas organizovania akcie " Kapitulské dvory" umožnili návštevníkom sprístupnenie svojích dvorov.

Baxova veža

Výstavno prezentačný a oddychový priestor je vymedzený bývalým mestským opevnením v ktorého nároží sa nachádza bývalá Baxova veža, a dvojicou objektov na Kapitulskej ulici a ulici Na vršku.V priestore Baxovej veže  so sezónnou prevádzkou od mája do konca októbra bude ako hlavné  využitie zrealizovaná  expozícia 3D artefaktov  a fotografií z priestorov Kapitulskej ulice prípadne mestských hradieb.Bude určená pre obyvateľov a návštevníkov mesta ktorým tento priestor umožní spoznať históriu tejto časti Batislavy.Priestor trvalej expozície bude využívaný aj pre organizované rôznych spoločenských a eventových podujatí s možnosťou využiť pódiovú scénu pre rôzne kultúrne prezentácie/komorný koncert,malé javiskové formy,prednášky a podobne.

Priestory Baxovej veže budú prevádzkované v symbióze s priestormi nachádzajúcimi sa v prízemí priamo susediaceho objektu.Celoročná prevádzka - kaviareň umiestnená v objekte poskytne potrebné občerstvovacie a sociálne zázemie pre pohostenie v rámci eventových podujatí.

Albrechtov dom

Nachádza sa na Kapitulskej č.1, dom bol vyše polstoročia domovom jednej z najznámejších umeleckých a hudobníckych rodín Bratislavy 20.storočia,rodiny Abrechtovcov a stal sa vďaka úsiliu dvoch generácií tejto rodiny neinštitucionalizovaným kultúrnym a vzdelanostným centrom.Po rekonštrukcii vytvorí Albrechtov dom zázemie pre stretávanie sa umeleckej a vedeckej obce, pre pedagogické aktvity a semináre koncertné, galerijné a expozičné aktivity. Zároveň tu bude vytvorená stála expozícia dokumentujúca život a dielo rodiny Albrechtovcov.

Katov dom /Malý prepoštský palác

Dom situovaný na Kapitulskej č.4 využíva katolícka cirkev – televízna spoločnosť LUX. Dvor objektu je aj v súčasnosti   občasne využívaný pre exterierové propagačné hudobné a kultúrno spoločenské akcie. Menší objekt  bližšie ku Esterházyho palácu je zatiaľ nevyužívaný a plánuje sa využiť ako malé múzeum.

Dom katolíckych novín

V súčasnosti priebeha komplexná rekonštrukcia objektu národnej kultúrnej pamiatky situovaného na Kapitulskej č.5, po jej dokončení bude sídlom Katolíckych novín.Súčasťou nehnuteľnosti je aj vnútorný dvor, podbránie ktorého by mohlo byť vo vyhradených hodinách sprístupnené verejnosti.

Dom Čárskych

Nachádza sa v dotyku  s kategrálou svatého Martina na Rudnayovom námestí. Objekt vlastní niekoľko generácií rodina Čárskych ktorých členovia boli v minulosti významnými bratislavskými chirurgami.Tento rok bol objekt čiastočne zrekonštruovaný, na prízemí vznikla príjemná kaviareń  a v suteréne prekrásne pivnice využívané na ochutnávku vín.V letnom období sa organizujú ochutnávky aj na vnútornom dvorčeku stavby. Horné poschodia objektu sú obývané jeho vlastníkmi.

Vinársky dom

Dom č.7 sa nachádza v nároží Kapitulskej a Farskej ulice v dotyku s vežou Klariského kostola.Dom má veľmi peknú záhradu a rozsiahle pivničné priestory ktoré vlastník predpokladá sprístupniť ako vinárske múzeum s predajom vína.Záhrada s bohatou  zeleňou by mohla slúžiť aj ako záhadné posedenie pre kaviarenskú prevádzku alebo čajovňu.

Fakultná knižnica Bohosloveckej fakulty UK

V budove bývalého meštiackeho domu situovaného na Kapitulskej č.15 majú v súčasnosti svoje sídlo fakultná knižnica Bohosloveckej fakulty UK  a  Spoločenstvo pre šírenie hodnôt Evanjelia v médiách  - televízia Lux. Vzácne sú propagandistické nápisy, nachádzajúce sa na maľbách fasády domu na Kapitulskej 15. Vznikli v 17. storočí v období protireformácie. Obrazové scény zachytávali jednoducho poňaté scény a mali výchovne pôsobiť na ľud. Maľby a nápisy na Kapitulskej sa týkajú typických protireformačných tém - sviatosti oltárnej a nepoškvrnenosti Panny Márie. Časť objektu v užívaní spoločnosti Lux je v rámci akcií "Noc múzeí" sprístupňovaná verejnosti. Občianske združenie vstúpi do jednania s arcidiecézou vo veci možné-ho sprístupnenia fakultnej knižnice odbornej verejnosti.

Prepoštský palác - Nádvorie Bohosloveckej fakulty UK

V roku 1632 na mieste starej prepoštskej budovy a z časti aj bývalej univerzitnej budovy nechal postaviť palác vácky biskup a bratislavský prepošt Juraj Draškovič. Na dvore  bývalého Prepoštského paláca sa nachádza socha svätej Alžbety, ktorú tu vytesal priamo na dvore z kameňa sochár Alojz Rigele. Svätá Alžbeta bola patrónka žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, pekárov, čipkárov, charitatívnych organizácií. O túto sochu z obdobia Rakúsko - Uhorska je mimoriadny záujem domácich aj zahraničných turistov a preto občianske združenie vstúpi do jednania s arcidiecézou vo veci sprístupnenia verejnosti vstupnej  časti dvora vo vymedzených hodinách.

Prepoštská ulička
Prepája Kapitulskú ulicu s úzkou uličkou situovanou v parkánovom priestore hradobného opevnenia. Z tejto uličky sú prístupné aj objekty Korperovej vily a veľká záhrada,  ktorá je vo vlastníctve Slovenskej katolíckej charity. Občianske združenie sa pokúsi vyrokovať sprístupnenie tejto krásnej opustenej záhrady verejnosti. Zároveň vstúpi do jednania  s Bratislavskou arcidiecézou, aby po zrekonštruovaní mestského opevnenia sprístupnila Prepoštskú uličku verejnosti