"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

Informácie pre návštevníkov

08.01.2014 14:21

Prosíme návštevníkov tejto stránky o aktívnu spoluprácu. Pokiaľ máte staré fotografie, výstrižky článkov, alebo osobné spomienky na Kapitulskú ulicu - spojte sa, prosíme s nami.Máme záujem skompletovať čo najviac informácií a postupne ich zverejnovať na tejto www.stránke, stránke facebooku a  tiež v Bratislavských novinách.

Vopred ďakujeme.