"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

Jarné Kapitulské dvory 2017

24.04.2017 16:35

Milí priatelia Kapitulskej ulice,

po úspešných podujatiach otvorenia „Kapitulských dvorov“ v posledných troch rokoch, Vám s potešením oznamujeme, že sa blíži v poradí už 4. ročník kultúrneho podujatia - Kapitulské dvory, ktoré organizuje občianske združenie „Oživenie Kapitulskej ulice“.

Jednorazová akcia je stanovená na deň:

sobota, 27. mája 2017.

V rámci tejto akcie budú sprístupnené priestory Baxovej veži, Albrechtovho domu, hornej časti Prepoštskej ulice, bude umožnený vstup ku hradbám, k Vtáčej veži a prepojenie na Židovskú ulicu.

Program, ktorý bude organizovaný v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava, s mestskou časťou Staré mesto, s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, s Generálnym investorom Bratislavy a s vybranými cirkevnými organizáciami bude zameraný na živé, krátke divadelné predstavenia, koncertné vystúpenia mladých talentov, rozhovory, prezentácie, diskusie a workshopy.

Súčasťou kultúrneho programu budú stánky s ponukou rôznych umeleckých, knižno-hudobných a sakrálnych predmetov, ale i pôžitkárskych pochutín.

Veríme, že sa Kapitulská ulica, toto naše jedinečné a cenné historické architektonické jadro mesta Bratislavy, sa stane aspoň v tento deň, našou „zlatou uličkou“ a otvoreným „stánkom“ pre všetkých záujemcov.

Ste srdečne vítaní !