"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

Pozvánka na Jesenné Kapitulské dvory 2016

25.08.2016 13:28

 

Občianske združenie „OŽIVENIE KAPITULSKEJ ULICE" sa už tretí rok venuje podpore obnovy a oživenia Kapitulskej ulice ako jedinečného, najstaršieho mestského architektonického priestoru v Bratislave.

Je tichou uličkou, tak trochu za rohom turistického, či gurmánskeho záujmu, ale nachádzajú sa na nej dôležité historické, umelecké a cirkevné objekty, a na jej začiatku sa týči významná dominanta mesta (Dóm sv. Martina).

Snahou občianskeho združenia je propagácia a oživenie týchto objektov ulice, aby sa tak stala  bratislavskou „Zlatou uličkou“.

Po úspešných podujatiach otvorenia „Kapitulských dvorov“ v roku 2014 a 2015, občianske združenie pripravuje už 3. ročník „Jesenných Kapitulských dvorov“ a vás všetkých pozýva

v sobotu, 17.9.2016

v priestore Kapitulskej ulice, v Baxovej veži, v dome Albrechtovcov, v cirkevných domoch a dvoroch, na hradbách, v dome Čárskych a v Dóme sv. Martina.

Program, ktorý bude organizovaný v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava, s mestskou časťou Staré mesto, s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a s Generálnym investorom Bratislavy, bude zameraný na živé, krátke divadelné predstavenia, koncertné vystúpenia, rozhovory, diskusie, workshopy a obhliadky objektov s odborným výkladom.

Súčasťou  bohatého kultúrneho programu budú stánky s ponukou rôznych umeleckých, knižno-hudobných a sakrálnych predmetov, ale i pôžitkárskych pochutín.

Bližšie informácie sledujte na internetovej linke: https://www.ozivenie-kapitulskej.sk/