"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

Socha sv.Floriána je opäť na Kapitulskej !

09.09.2015 09:50

     Jedným z našich cieľov v oblasti historického centra Bratislavy je aj vrátenie niektorých artefaktov na ich pôvodné miesto. V minulých obdobiach totiž zmizlo z Kapitulskej viacero historických artefaktov, alebo boli zničené. Napríklad v 80.rokoch
20 storočia pri stavebných prácach sa stratila aj socha sv.Floriána, ktorá bola nad vstupom do hornej časti Prepoštskej ulice. 

     Svätý Florián symbolizuje ľudský charakter, odvahu, vytrvalosť, česť, pomoc blížnemu a obetovanie sa pre záchranu iných. Aj preto je sv.Florián jedným zo svätcov Bratislavy a tiež patrónom hasičov.

     Na Jesenných Kapitulských dvoroch 26.09.2015 sme preto dali vyrobiť vernú kópiu sochy sv.Floriána a inštalovali sme ju na pôvodné miesto - nad vchod do hornej Prepoštskej uličky. Túto kópiu sme dali urobiť podľa historických podkladov.

    

     Florián sa narodil v r.250 n.l. v mestečku Enns v rímskej provincii Noriko. Neskôr bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára. V r.304 sa postavil na obranu 40 uväznených legionárov v Lorchu, ktorí sa stali kresťanmi. Treba pripomenúť, že to bolo práve obdobie krutého prenasledovania kresťanov.  Florián bol za pokus o ich oslobodenie odsúdený na smrť, mučený a hodený do rieky Enns s priviazaným mlynským kameňom na krku.  Pochovaný bol nedaleko mesta Linz, kde postavili kaplnku a neskôr kostol s kláštorom. K jeho hrobu sa každý rok poriadajú púte. Ako svätca ho katolícka cirkev uctieva 4.mája.

     Povesť hovorí o viacerých prípadoch záchrany proti požiaru. Zachránil vraj takto aj mesto Norinberg. Väčšinou sa sv.Florián vyobrazuje ako rímsky vojak s prilbou, ktorý drží v ľavej ruke zástavu a v pravej krčah, ktorým zalieva horiacu budovu.

     Zvláštnosťou sochy nad Prepoštskou ulicou je opačné vyobrazenie, kde zástavu drží v pravej ruke a krčah v ľavej. Vodu vylieva na symbolicky stvárnenú Bratislavu s jej mestským znakom.

     Socha sv.Floriána je na viacerých miestach Bratislavy. Je napr. aj v pravej časti neogotického oltára v závere presbytéria v Dóme sv.Martina - spolu s ďalšími piatimi svätcami.

          Keď sa ešte vrátime k histórii mesta, tak v písomných záznamoch nachádzame informácie o tom, že požiare boli na území  Prešporku pomerne časté. Napríklad v roku 1314 pri mohutnom požiari zhorelo aj veľa písomností v kapitule. V roku 1374 rozsiahly požiar spôsobil veľkú biedu. A napr. v roku 1428 mesto podpálil husiti a zhorela väčšina budov na predmestí. V r.1439 zase vyhorel františkánsky kláštor. V r.1515 zúril ukrutný požiar a uvrhol obyvateľov do takej biedy, že Vladislav II. oslobodil mešťanov od platenia daní na 12 rokov. Ďalšie požiare sa spomínajú aj v rokoch 1589 a 1590, kedy zhorela aj Prašná a Laurinská brána, fara, čiastočne aj radnica, kaplnka sv.Kataríny a asi 150 domov v meste. V kláštore Klarisiek vypukol požiar v r.1660 a zhorela veľká časť mesta. Požiare boli časté aj v 17. a 18.storočí - a preto sa veriaci obyvatelia čoraz častejšie obracali prostredníctvom modlitieb s vierou a dôverou na sv.Floriána.

Ing.Peter Marušinec, predseda OZ