"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

Úspešné Jesenné Kapitulské dvory 2015.

28.09.2015 10:16


Napriek nepriaznivému počasiu považujeme JKD konané v sobotu 26.9.2015 za úspešné.

Baxova veža bola pri debatách aj pri vystúpeniach pomerne plná. Prednášky a debaty PhDr.Juraja Šedivého aj JUDr.Jána Vyhnánka PhD a tiež historické rozprávanie PhDr.Pavla Dvořáka boli vynikajúce a veľa návštevníkov
prišlo špeciálne na ne.

Spev Vandy za doprovodu M.Ferka (klavír) a M.Wolfa (gitara) bol strhujúci.

Úžasné vystúpenia mali žiačky z Centra voľného času (Hlinická 3) žali tiež potlesk.

V Dome Albrechtovcov boli tiež žiaci zo ZUŠ J.Albrechta , Ľ.Rajtera a M.Ruppeldta, ako aj rano-romantická hudba pre husle a gitaru (J.Tomka, M.Krajčo). Pomerne veľa programu bolo vo vnútri domu, kde nepršalo
(výstavy, história, študentské filmy).

Veľmi hodnotný program pripravili aj cirkevné organizácie -
Slovenská katolícka charita,

Konferencia biskupov Slovenska,

aj Emericum.

Večer sa konal v Dóme sv.Martina nádherný koncert Speváckeho
zboru mesta Bratislavy.

A pozývame vás niekedy na prechádzku po Kapitulskej ulici - poslednej pôvodnej a romantickej ulice v Bratislave. Nad vchod do hornej Prepoštskej uličky sa nám podarilo vrátiť vernú kópiu sochy sv.Floriána.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, vystupujúcim a návštevníkom za účasť a zdarný priebeh JKD 2015.