"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

 

HISTÓRIA ULICE
 

Zabudnutá ulička

Akoby tadiaľto ešte včera prešiel koč. Prechádzka po Kapitulskej ulici pri Dóme sv. Martina vyzerá ako cestovanie v čase. Občas tento vstup do starej Bratislavy preruší len hlúčik turistov, ktorí si prídu fotiť romantické zákutia a rozpadnutý palác. Kamenná dlažba, starodávne domy a tiché úzke dvory pripomínajú scény z filmov. Kapitulská je asi jedinou a poslednou ulicou v Bratislave, ktorá sa nemení, či všade naokolo zúri stavebný boom, alebo nie. Ak sa niekto pozastaví nad tým, že v centre Bratislavy, hneď za rušnou Staromestskou, je tichá a starobylá ulička, na ktorej sa nenachádzajú žiadne obchody, kaviarne, či dokonca firmy, vysvetlenie je jednoduché. Väčšina parciel a domov tu vždy patrila cirkvi. Ešte aj dnes v čase obeda vidno mužov v sutanách, ktorí prechádzajú z jednej budovy do druhej - nachádza sa tu bohoslovecká fakulta, kňazský seminár, farský úrad a nezvyčajnou architektúrou vás upúta budova Collegium Emericanum, ústav, ktorý pripravoval gymnazistov na štúdium teológie. Kapitulská vždy bola ulicou kňazstva a dodnes je - a to je jej šťastie aj slabosť.

Zrejme najstaršia

Kapitulskú ulicu môžeme smelo označiť za jednu z najstarších ulíc Bratislavy, ak nie najstaršiu. Začala vznikať v rovnakom čase s Michalskou, zrejme už v prvej polovici štrnásteho storočia. Vtedy sa začali stavať hradby a ulice, ktoré od mesta pôvodne na hrad viedli, spájala práve Kapitulská. Kapitula, teda zbor kanonikov, najprv sídlila na hradnom vrchu, keďže sa však vďaka tomu stávala terčom stredovekých vojenských útokov, z bezpečnostných dôvodov pápež povolil jej presťahovanie. Po presťahovaní bolo nutné postaviť tu väčší kostol, a tak sa začalo s prestavbou románskeho kostola Svätého Salvatora na gotický dóm. Písal sa rok 1311.

 Krčma tu nikdy nebola

Na Kapitulskej, naopak, v stredoveku prekvitalo vzdelanie. Bola tu prvá škola v meste, označovaná ako gymnázium. Chodili sem nielen kňazi, ale aj deti mešťanov. Neskôr tu bola prvá právnická fakulta, ktorú sem preniesli z Trnavy. Akadémia, ktorá mala okrem toho ešte aj bohosloveckú fakultu, sa stala základom pre vznik Alžbetínskej univerzity, ktorá bola predchodcom dnešnej Univerzity Komenského. Žilo tu kedysi viac ľudí ako dnes, ale krčma tu nikdy nebola povolená.

Atmosféra ulice

Atmosféra tu je nadčasová, taká neuponáhľaná. Je to tu taký polovidiek, to je najcennejšie na Kapitulskej ulici. Počuť tu spievať vtáky, je tu výhľad na vežu Klarisiek, hrad a Dóm sv. Martina. Dlažbu vyhrieva slnko, cez ulicu občas prejde nejaký novic. To nikde inde nemožno v Bratislave zažiť.Kapitulskú ulicu pre starobylú atmosféru milujú fotografi. Typické pre mnohé domy sú krásne nádvoria so záhradami, ktoré sú zatiaľ pred očami okoloidúcich skryté. Sú za bránami domov. Domy, ktoré tu stoja, totiž nie sú typickými priechodnými domami. Niektoré z dvorov mali kamenné sedílie, z podjazdov sa šlo rovno do pivnice, kde boli sudy. Na nádvorí sa potom často príležitostne čapovalo víno. Dvorčeky sa zachovali aj so záhradkami a sochami či fontánkami, lebo do nich jednoducho nie je prístup. / upravený článok zo SME 16.10.2008 autor, PT Marenčín a kol./