"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com

Priezvisko Meno II

Riaditeľ spoločnosti:

Telefón: +001 123456789,

Email: priezvisko.meno@firma.sk